Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mr. L.P. Broekveldt

broekveldt3

Werkervaring
 • 1975 – 2006: Van Doorne, tevens de Amsterdamse Rijksadvocaat
 • Speciale aandachtsgebieden: kredietverzekering, faillissementen en bankzaken.
 • 2007 – heden: Broekveldt Legal, adviespraktijk voor vakgenoten
Nevenfuncties
 • 1990 – 2014: raadsheer-plv. bij het Gerechtshof Arnhem
 • Enige jaren medewerker TCR
 • Tot eind 2007 lid Commissaris Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vanaf eind 2007 redactielid van Kluwer losbladige Rechtsvordering, in het bijzonder voor de bewerking van het beslag- en executierecht
 • 2010 – 2016: hoofdredacteur van het tijdschrift BER (beslag- en executierecht)
 • 2012 – 2016: bestuurslid van de Stichting Belangen Rechtbijstandverzekerden DSB

Drs. H.C. van der Plas

Drs. H.C. van der Plas

Opleiding en werkervaring
 • 1982-1986 doctoraal sociale wetenschappen (bedrijfssociologie en -kunde), EUR
 • 1986-2001: personeelsmanagementadviseur ministerie van WVC
 • 1991-1995: directiesecretaris ministerie van WVC
 • 1995-2001: beleidsmedewerker mediabeleid ministerie van OCW
 • 2001-2003: beleidsmedewerker wetenschapsbeleid ministerie van OCW
 • 2004: 1e ambassadesecretaris permanente vertegenwoordiging bij de EU in Brussel
 • 2005-2009: senior beleidsmedewerker wetenschapsbeleid ministerie van OCW
 • 2009-2013: policy officer Europese Commissie DG onderzoek en innovatie, Brussel
 • 2013-heden:coördinerend beleidsmedewerker internationaal beleid, ministerie van OCW
Nevenfuncties
 • Secretaris PvdA roze netwerk (tot 2008)
 • Secretaris COC Rotterdam (tot 2008)
 • Bestuurslid vereniging Nederlandse gedetacheerde nationale experts, Brussel (tot 2013)
 • Secretaris Europese koepel gedetacheerde nationale experts, CLENAD, Brussel (tot 2013)
 • Secretaris afdeling PvdA Brussel-België (tot 2013)
 • Secretaris vereniging bungaloweigenaren “De Stakenberg”, Elspeet
 • Lid PvdA netwerk economie en werkgroep Europa
 • Lid PvdA afdeling Dordrecht werkgroep gemeenteraadsverkiezingen 2018