Beleid

Kernpunten

De boeterente bij oversluiten is veel hoger dan is toegestaan.

Bijna iedereen in Nederland betaalt een te hoge hypotheekrente. Dat komt omdat de banken het heel onaantrekkelijk maken om een hypotheek over te sluiten naar een lening met een lagere rente. Banken eisen daarvoor een veel te hoge schadevergoeding. Deze boeterente is veel hoger dan de schade die de bank lijdt. De banken hebben dit altijd ontkend en dat doen ze nog steeds. Maar wij kunnen aantonen dat de boeterente wel degelijk te hoog is en dat de banken dit heel goed weten. De gemiddelde huizenbezitter is voor duizenden euro’s benadeeld en lijdt nog iedere dag schade.

Het is onrechtmatig om bij het oversluiten van de hypotheek een te hoge boeterente te eisen

Het is niet toegestaan om bij het oversluiten van een hypotheek een boeterente te eisen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dat staat sinds kort uitdrukkelijk in de wet maar de regel geldt al heel lang. De banken hebben de afgelopen jaren vele miljarden euro’s extra op hun hypotheken verdiend doordat ze de boeterente te hoog hebben gehouden. Nagenoeg alle banken hebben hier aan mee gedaan! Bovendien hebben de banken dit onderling afgestemd. Ook dat is verboden!

Waarom is de boeterente te hoog?

De boeterente is een vergoeding voor de rente-inkomsten die de bank misloopt als iemand zijn lening vóór het einde van de afgesproken rentevaste periode oversluit. Daar is op zich niets mis mee. Wat niet klopt is dat de banken als iemand wil oversluiten ook een vergoeding eisen voor rente inkomsten die zij sowieso zouden mislopen. Klanten kunnen per jaar 10% of meer boetevrij van hun lening af te lossen en kunnen de hypotheek meestal volledig boetevrij aflossen als ze verhuizen. Het renteverlies dat de banken daarop lijden hebben zij al lang ingecalculeerd en moeten ze niet ook nog eens als boeterente in rekening brengen. Maar dat doen de banken wel!

Bovendien gaan de banken uit van een onrealistisch lage vergelijkingsrente, waardoor de boeterente nog hoger uitpakt.

Op deze manier zorgen de banken er voor dat de boeterente zo hoog is dat de meeste klanten geen geld kunnen besparen door hun hypotheek over te sluiten naar een lening met een lagere rente. Bovendien maken de banken extra winst op de mensen die wel oversluiten en de boeterente betalen. Dat is nog eens een win-win voor de banken!

Het inschrijven bij de actie kan via oversluitclaim.nl

Plan van Aanpak

Stichting OversluitClaim gaat voor de deelnemers aan de actie de schade verhalen op de banken en de banken proberen te dwingen om hun boeterentes te verlagen. Stichting OversluitClaim zal in overleg treden met de banken om na te gaan of zij bereid zijn te erkennen dat de boeterente te hoog is en de schade van de deelnemers aan de actie Oversluitclaim te vergoeden. Als het niet mogelijk is om overeenstemming met de banken te bereiken, zal Stichting OversluitClaim een of meer juridische procedures beginnen.

 

Hoe wordt de actie betaald?

Allereerst houden we de kosten zo laag mogelijk. Alle betrokkenen werken tegen een gereduceerd tarief. In ruil daarvoor ontvangen de betrokken adviseurs een succes fee die hoger is naarmate de banken een hogere schadevergoeding betalen.

Maar dan nog zijn de kosten van het opzetten van een claimorganisatie en het voeren van juridische procedures tegen de banken, te hoog om alleen te dragen. Daarom wordt van iedere deelnemer een eenmalige bijdrage van € 15 gevraagd en 10% van de schadevergoeding die hij zal ontvangen.

Voor de financiering is een aparte besloten vennootschap ‘Hypotheekboete B.V.’ opgericht die qua bedrijfsvoering volledig los staat van Ikbenfrits. De deelnemers betalen € 15 aan Hypotheekboete B.V. en spreken af dat Hypotheekboete B.V recht heeft op een succes fee van 10% van de vergoeding die de deelnemers zulken krijgen. Hypotheekboete B.V. verdeelt deze succes fee vervolgens over de betrokken adviseurs. In de statuten van Hypotheekboete B.V. is vastgelegd dat de deelnemersbijdragen uitsluitend gebruikt mogen worden voor de claim en dus bijvoorbeeld niet mogen worden gebruikt om de bestuurders van Ikbenfrits voordelige leningen te geven.

Het inschrijven bij de actie kan via oversluitclaim.nl